Organisatiescans

Cultuurscan

Deze scan is bedoeld om in beeld te krijgen in welke mate jouw organisatie een ontwikkelingsgerichte cultuur heeft, op basis van de theorie van Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey. Met ontwikkelingsgericht bedoelen zij dat alles in de organisatie gericht is op het laten groeien van de mensen die in de organisatie werken.

Een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) biedt een echte thuisbasis en groeikansen voor iedereen. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent en je hoeft ook geen delen van jezelf thuis te laten omdat je moet passen in een functieprofiel. De werkwijzen in de organisaties zijn gericht op ontwikkeling en zijn er tegelijk op gericht om resultaten en organisatiedoelen te verwezenlijken.

Over de cultuurscan

Werkwijze

Deze scan bestaat uit 36 schaalvragen en 2 open vragen. Het kost ongeveer 12 minuten om in te vullen. Aan het eind kun je je e-mailadres invullen als je jouw scores ook per mail wilt ontvangen. Je krijgt de uitslag ook op je scherm te zien.

Privacy

We hechten belang aan ieders privacy. Daarom gebruiken we het e-mailadres dat je invult eenmalig voor het versturen van de scores, tenzij je anders aangeeft.

Over Humalaya

Humalaya is werkt samen met professionals, teams en organisaties aan weerbaarheid en wendbaarheid, door te bouwen aan een ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur.

De verandering die daarvoor nodig is vraagt om professionele begeleiding en een zorgvuldige benadering. Een methodische aanpak die aansluit bij waar de organisatie nu staat. De professionals van Humalaya begeleiden deze verandering op individueel, team- en organisatieniveau.

Logo Humalaya

Zelfscan

Gratis
 • 1 deelnemer
 • Individuele uitslag
 • Support per mail

Teamscan

24 p.p.
 • 4 - 20 deelnemers
 • 2 weken invultijd
 • Individuele uitslag
 • Teamrapportage
 • Support per mail

Organisatiescan

19 p.p.
 • Meer dan 21 deelnemers
 • 4 weken invultijd
 • Individuele uitslag
 • Organisatierapportage
 • Support per mail

Bronnen & verantwoording

Het boek ‘Een cultuur voor iedereen’ is door Humalaya gebruikt als bron voor deze scan. Het boek is geschreven door Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey, beiden onderzoekers aan de Harvard Universiteit in Boston, USA.

De vragenlijst is opgesteld om een beeld te krijgen van de mate waarin een team of organisatie invulling heeft gegeven aan de drie pijlers van een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie:

 • Thuisbasis
 • Groeikansen
 • Werkwijzen

De vragen die in deze scan zijn opgenomen zijn (nog) niet wetenschappelijk gevalideerd.

Book cover Een cultuur voor iedereen

[wpforms id="796"]

[wpforms id="729"]

[wpforms id="797"]

[wpforms id="728"]

[wpforms id="502"]

[wpforms id="501"]