Organisatiescans

Eigenaarschapsscan

Deze zelfscan is ontwikkeld door onze partner P&A Talentontwikkeling en is eigenlijk een persoonlijk werkbelevingsonderzoek. Je krijgt hiermee inzicht in hoeverre jij werk doet dat bij jou past als persoon. Daarbij zie je bovendien of je in een omgeving (organisatie) werkt die daar al dan niet positief aan bijdraagt. Je krijgt hiermee automatisch inzicht in de zeven randvoorwaarden voor eigenaarschap. De scan is gebaseerd op het boek “Wie zorgt dat het goed komt?” van Pieter van der Haak.

P&A Talentontwikkeling zet deze scan ook regelmatig in op organisatieniveau. Wanneer je deze scan breed inzet krijg je een goed inzicht in de mate waarin de verschillende randvoorwaarden zijn ingevuld. In de bijbehorende rapportage kun je achterhalen waar de meeste winst te behalen valt.

Over de eigenaarschapsscan

Werkwijze

Deze scan bestaat uit 42 schaalvragen, 6 vragen over elk van de 7 randvoorwaarden. Het kost ongeveer 12 minuten om in te vullen. Aan het eind kun je je e-mailadres invullen als je jouw scores ook per mail wilt ontvangen. Je krijgt de uitslag ook op je scherm te zien.

Privacy

We hechten belang aan ieders privacy. Daarom gebruiken we het e-mailadres dat je invult eenmalig voor het versturen van de scores, tenzij je anders aangeeft.

Over P&A Talentontwikkeling

P&A Talentontwikkeling is al sinds 1995 hét bureau om verschilmakers te mobiliseren, eigenaarschap te vergroten en te blijven leren en ontwikkelen.

P&A is een netwerkorganisatie bestaande uit een vaste groep zelfstandige trainers en HR-Professionals die vanuit het idee van vrijheid-in-verbondenheid actief samenwerken en worden ondersteund door een goed geoliede backoffice in de binnenstad van Zwolle. 

Zelfscan

Gratis
 • 1 deelnemer
 • Individuele uitslag
 • Support per mail

Teamscan

34 p.p.
 • 4 - 20 deelnemers
 • 2 weken invultijd
 • Individuele uitslag
 • 1 teamrapportage
 • Support per mail

Organisatiescan

29 p.p.
 • Meer dan 21 deelnemers
 • 4 weken invultijd
 • Individuele uitslag
 • 1 organisatierapportage
 • Support per mail

Bronnen & verantwoording

Het boek ‘Wie zorgt dat het goed komt?’ dat is gebruikt als bron voor deze scan, is geschreven door sociaal psycholoog Pieter van der Haak. Hij heeft in verschillende soorten organisaties geobserveerd en interviews afgenomen, waaruit hij de 7 randvoorwaarden heeft afgeleid.

De vragenlijs is opgesteld om een beeld te krijgen van de mate waarin een team of organisatie ervaart dat wordt voldaan aan de intrinsieke en contextuele randvoorwaarden voor eigenaarschap:

De vragen die in deze scan zijn opgenomen zijn (nog) niet wetenschappelijk gevalideerd.

Cover Wie zorgt dat het goed komt

[wpforms id="796"]

[wpforms id="729"]

[wpforms id="797"]

[wpforms id="728"]

[wpforms id="502"]

[wpforms id="501"]