Organisatiescans

Cultuurscan individueel

Deze scan is bedoeld om in beeld te krijgen in welke mate jouw organisatie Ontwikkelingsgericht is op basis van de theorie van Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey. Met ontwikkelingsgericht bedoelen zij dat alles in de organisatie gericht is op het laten groeien van de mensen die in de organisatie werken. Zo’n organisatie biedt een echte thuisbasis en groeikansen voor iedereen. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent en je hoeft ook geen delen van jezelf thuis te laten omdat je moet passen in een functieprofiel. De werkwijzen in de organisaties zijn gericht op ontwikkeling en zijn er tegelijk op gericht om resultaten en organisatiedoelen te verwezenlijken.

Opzet

Deze scan bestaat uit 36 schaalvragen en 2 open vragen. Het kost ongeveer 12 minuten om in te vullen. Aan het eind kun je je e-mailadres invullen als je jouw scores ook per mail wilt ontvangen. Tenzij je anders aangeeft gebruiken we je e-mailadres eenmalig voor het versturen van de scores. Je krijgt de uitslag ook op je scherm te zien.

Uitslag

De uitslag geeft een beeld van de mate waarin jij de organisatie als ontwikkelingsgericht ervaart. Je krijgt daarmee een eerste inzicht in waar de ontwikkelmogelijkheden liggen voor jouw organisatie. De scan is ook breed in te zetten in je organisatie, dan krijg je een betrouwbaarder beeld en inzicht in hoe de mensen jouw organisatie ervaren. Als je hier na het invullen van de scan interesse in hebt, neem dan even contact met ons op via contact@humalaya.nl.

[wpforms id="796"]

[wpforms id="729"]

[wpforms id="797"]

[wpforms id="728"]

[wpforms id="502"]

[wpforms id="501"]