Organisatiescans

Zelfscan Eigenaarschap uitslag

Beste Data doesn't exists,

Hieronder zie je wat jouw scores zijn op zeven verschillende randvoorwaarden. Dit zijn randvoorwaarden die samen hangen met het willen en/of kunnen nemen van verantwoordelijkheid. Hoge scores op alle randvoorwaarden leiden veelal tot meer werkplezier. Lagere scores geven aan waar ruimte is ter verbetering. Dit kan samenhangen met de inhoud van jouw werk in relatie tot je eigen wensen of talenten, maar het kan ook samenhangen met de omgeving waarbinnen je werkt.

Willen: 0 uit 60 (0%)

Werken vanuit passie, het werk doen “om het werk zelf”.

Je scoort laag (lager dan 50%) op Willen, dat zou een signaal moeten zijn dat je misschien niet het werk doet dat bij jou past. Het werk zelf geeft jou eigenlijk te weinig voldoening. Misschien doe je veel liever iets anders, maar zie je hiervoor geen mogelijkheden. De dagen duren soms lang en het werk kost relatief veel energie.


Kunnen: 0 uit 60 (0%)

Werk doen waar je op een prettige manier in wordt uitgedaagd (niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk).

Je scoort laag (lager dan 50%) op Kunnen, dat betekent dat jouw werk niet goed aansluit op jouw kwaliteiten. Het is misschien te moeilijk, te ingewikkeld, maar het kan ook zijn dat het juist te makkelijk is en dat je niet voldoende wordt uitgedaagd. Er is in ieder geval geen goede match tussen wat jij in huis hebt en wat er van je wordt gevraagd. Dat is niet goed voor jezelf. Het kan de nodige spanning opleveren en draagt zeker niet bij aan jouw zelfvertrouwen.


Betekenen: 0 uit 60 (0%)

Een verschil kunnen maken en het gevoel hebben erbij te horen.

Je scoort laag op Betekenen (lager dan 50%), dat houdt in dat je eigenlijk het gevoel hebt dat jij wel gemist kan worden. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of jij goede of minder goede prestaties levert. Je mist een stuk zingeving in je werk en misschien mis je ook wel de verbinding met jouw collega’s. Werken is voor jou een tijdsbesteding waar je geld voor krijgt, maar niet veel meer dan dat. Je mist hierbij ook vaak een stuk waardering door anderen.


Regelruimte: 0 uit 60 (0%)

Zelf kunnen bepalen HOE je het werk uit gaat voeren.

Je hebt een lage score (onder de 50%) op Regelruimte, dat betekent dat je jezelf te beperkt voelt in je vrijheden. Je bent gebonden aan de regels van het systeem of toestemming van jouw leidinggevende. Er gaat wellicht veel energie verloren door allerlei regels en procedures waardoor je soms niet toekomt aan datgene wat je belangrijk vindt. Je mist de ruimte om het werk te doen op een manier die jouzelf het beste lijkt.


Overzicht: 0 uit 60 (0%)

De samenhang begrijpen tussen je eigen werk, dat van anderen en van het grotere geheel.

Je scoort laag scoort (minder dan 50%) op Overzicht, dat betekent dat dat je misschien jouw taken wel prima uit kunt voeren, maar dat je niet ziet hoe jouw werkzaamheden samenhangen met het werk van anderen. Zo lang het goed gaat is er niets aan de hand, maar als er iets mis gaat dan weet niemand eigenlijk waar hij terecht kan om het op te lossen. Bij een lage score op overzicht leven veel medewerkers bij jullie in hun eigen “bubbel” en hebben ze weinig notie van wat er verder nog meer allemaal gebeurt in de organisatie. Door beter geïnformeerd te zijn zou je jouw werk waarschijnlijk met meer motivatie en effectiever kunnen uitvoeren.


Transparantie: 0 uit 60 (0%)

Een eerlijke en rationele besluitvorming leidt tot een ‘veilige’ werkomgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn.

Je scoort laag (minder dan 50%) op Transparantie, dat betekent dat je op moet passen. Je weet nooit precies waar je aan toe bent en hoe beslissingen worden genomen. Je hebt het idee dat bepaalde personen er vooral voor hun eigen belang zitten in plaats van voor het gezamenlijke belang. Verantwoordelijkheid nemen is bij jullie risicovol, want als er iets misgaat dan wordt er snel gezocht naar schuldigen. Je kunt nooit helemaal jezelf zijn en moet soms oppassen tegen wie je iets zegt. Lastige discussies of een verschil van mening gaat men bij jullie liever uit de weg. Er wordt eerder over iemand gepraat dan mét iemand.


Vertrouwen: 0 uit 60 (0%)

Weten dat het echt ‘van jou’ is en gesteund worden, ook als het mis zou kunnen gaan.

Je scoort laag (lager dan 50%) op Vertrouwen, dat betekent dat jij misschien te maken hebt met een leidinggevende die het echt moeilijk vindt om dingen los te laten en zich al snel met allerlei details bemoeit. Het kan ook zijn dat je in een organisatie werkt die sterk gestuurd wordt door cijfers en waar je jezelf voor veel zaken telkens moet verantwoorden. Je mist bovendien zo nu en dan de steun van het management. Als er iets mis dreigt te gaan dan wordt men daar al snel onrustig in plaats van dat ze jou steunen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Tot slot

Dank voor je deelname aan deze zelfscan. De zeven randvoorwaarden komen uit het boek “Wie zorgt dat het goed komt?” van Pieter van der Haak. Wil je daar meer over weten, neem dan gerust een kijkje op de website van P&A. Het is ook mogelijk om deze scan breder uit te zetten in je organisatie met meer rapportagemogelijkheden. Daarmee krijg je een goede indruk van de ervaring van de mensen in je organisatie en beter zicht op volgende stappen. Neem nog een kijkje op de website, stuur ons een mail of ons bel ons op 085 – 00 43 987.

[wpforms id="796"]

[wpforms id="729"]

[wpforms id="797"]

[wpforms id="728"]

[wpforms id="502"]

[wpforms id="501"]